ieder1-vormgeving.png

Klant

Woonbedrijf Ieder 1 – Geluk(t)

Omschrijving

Woonbedrijf Ieder1 heeft onder haar medewerkers een challenge uitgezet met als doel het werkgeluk binnen de organisatie te verhogen. Medewerkers vormen teams en per team wordt een idee ontwikkeld om bij te dragen aan dit doel. Het beste idee wordt (mogelijk) ook daadwerkelijk gerealiseerd.
Als onderdeel van deze challenge is er een idee voor een digitale tool ontwikkeld. Het idee van de tool is om een omgeving te realiseren waar medewerkers van Woonbedrijf Ieder 1 initiatieven (challenges) kunnen ontplooien en samen kunnen werken om ideeën die bijdragen aan werkgeluk te realiseren. De werktitel voor dit project is Geluk(t)

Wat we hebben gedaan

Voor het project Geluk(t), ontwikkelden wij een interne huisstijl voor de medewerkers van Woonbedrijf Ieder1. Deze huisstijl is een uitbreiding op de corporate huisstijl zoals hij wordt gevoerd voor externe communicatie. We hebben een uitgebreider kleurenpalet samengesteld en een schrijfwijze voor Geluk(t) ontwikkeld. Aangezien het hier over werkgeluk gaat, is ervoor gekozen een vrolijke stijl te ontwikkelen die de positieve associatie met geluk weergeeft. Voor de applicatie ontwikkelden we het functioneel ontwerp (wat moet de gebruiker met de tool kunnen) en het UX design (hoe kan de gebruiker de tool optimaal bedienen). We hebben dit functioneel ontwerp als uitgebreide mock up digitaal ontwikkeld. Op deze manier kon het team van Woonbedrijf Ieder 1 de tool eenvoudig presenteren bij de pitch en zo draagvlak voor de tool vergroten.

De werking van de tool is als volgt:
– iedere werknemer kan ideeën indienen
– iedere werknemer kan ideeën steunen door middel van persoonlijke punten (100 punten per jaar, punten = tijdsbesteding)
– iedere werknemer kan zich inschrijven om mee te helpen het idee uit te voeren (max. aantal personen afhankelijk van idee)
– als het draagvlak voldoende is, kan het idee middels een werkbaar voorstel worden uitgewerkt en worden uitgevoerd

Bij Geluk(t) kun je als gebruiker:
– zelf ideeën initiëren
– een plan van een collega ondersteunen
– reacties geven op een idee
– je inschrijven om het idee te helpen uitvoeren
– Geluk(t) als werkomgeving gebruiken tijdens de uitvoering
– Valkuilen & tips lezen om ideeën te initiëren en uit te voeren
– hulplijnen in te schakelen

De voordelen van deze tool voor de medewerkers en de organisatie:
– snelle manier om zaken op de agenda te krijgen
– iedereen kan dit doen (laagdrempelig)
– vergroten eigenaarschap op thema's
– regie ligt bij jezelf
– draagt bij aan de bedrijfsdoelstellingen

Onderdelen

Concept, strategie, logo, huisstijl, illustraties, functioneel ontwerp, UX Design, webdesign (development volgt nog)