deposten-website-KLEIN.png

IMG_0452.jpg

IMG_0503.jpg

 

IMG_0476.jpg

 

Klant

De Posten

Omschrijving

Zorgcentrum de Posten biedt diensten voor ouderen op het gebied van thuiszorg, verzorging, verpleging, geriatrische revalidatie, welzijn en wonen. De Posten is op al haar facetten van zorg Hartelijk, Huiselijk en Hulpvaardig. De Posten heeft hart voor haar cliënten én medewerkers. Zorgcentrum de Posten kwam bij Kommotiv met de vraag voor de realisatie van een Glossy/magazine.

 

Wat we hebben gedaan

Wij zien het magazine als een onderdeel (en versterking) van de totale profilering van de Posten. Het wordt een drager van de ontwikkelingen die er zijn binnen de organisatie, een verbinder tussen de klant, de (trotse!) medewerker en externe organisaties die op hun eigen wijze verbonden zijn met Zorgcentrum de Posten. Door dit magazine bereiken we dus meerdere doelen:

~ informatie delen

De content heeft affiniteit met de organisatie, de medewerkers en de diensten en andersom.

~ verbinden van medewerkers

We lichten medewerkers en hun verhalen uit, maar door herkenning en de persoonlijke factor van het blad raken de medewerkers onderling meer en beter in contact

~ zichtbaarheid van de organisatie vergroten

Het magazine ligt als fysiek product in huiskamers, bij mensen thuis en op koffietafels. Het magazine is een representatief product om achter te laten bij externe relaties en contacten.

~ zichtbaarheid van de diensten vergroten

Door meer intern met de medewerkers te delen, zijn projecten en diensten ook te bekijken vanuit de warme en menselijke kant in plaats van zakelijke projectdossiers. Maar ook doordat het blad ergens ligt, krijgen externe lezers meer inzicht in diensten die er geboden worden. Zo kan Zorgcentrum de Posten ook meer als expert worden gezien op haar vakgebied maar ook als belangrijk sociaal onderdeel van de woonwijk De Posten in Enschede.

Onderdelen

grafisch ontwerp, bladformule magazine, glossy, fotografie, illustraties